KOŻUCHÓWEK - Parafia św. Wawrzyńca - Diecezja Drohiczyńska

 
 

16 lipca 2019 r. Imieniny obchodzą: Maria, Stefan, Eustachy

     
LITURGIA SŁOWACzytania:
; ;
Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

GALERIA
Kościół
Uroczystości
Remont Kościoła 2012
Renowacja dzwonnicy 2018
Wzrost dostępności obiektów zabytkowych Parafii św. Wawrzyńca - Diecezja Drohiczyńska na cele kulturowe
 
AKTUALNOŚCI
Ogłoszenia bieżące
Intencje
Książka o historii parafii
 
 
MENU
Informacje o parafii
Aktualności
Kalendarium
Historia
Patron Parafii
Konto parafialne
Rada Parafialna
 
LINKI
Diecezja Drohiczyńska
Diecezja Siedlecka
Katolickie Radio Podlasie
EKAI
Episkopat
Radio Maryja
Nasz dziennik
Kożuchówek. Z zapisków Stanisława Suchożebrskiego
Akcja Katolicka Diecezji Drohiczyńskiej
 
KANCELARIA
Sakramenty i Sakramentalia
 
 
 
Sakramenty i Sakramentalia
 
 

 

Wybierz kategorie:

Bierzmowanie (2013-05-14 22:05:45)

 

Bierzmowanie

Bierzmowanie jest sakramentem, przez który ochrzczeni otrzymują przez namaszczenie czoła i włożenie nań ręki szafarza, dar samego Ducha Świętego, a przez namaszczenie charakterem doskonalej łączą się z Kościołem i mocniej są zobowiązani jako prawdziwi świadkowie Chrystusa do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem. Bierzmowanie podobnie jak chrzest wyciska w duszy chrześcijanina duchowe znamię, czyli niezatarty charakter. Dlatego ten sakrament można przyjąć tylko raz w życiu. Sakrament bierzmowania może i powinien przyjąć każdy ochrzczony. Aby godnie przyjąć sakrament, należy być w stanie łaski uświęcającej, odpowiednio przygotowanym i zdolnym do świadomego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Istotnym obrzędem bierzmowania jest namaszczenie krzyżmem świętym czoła ochrzczonego wraz z włożeniem ręki przez szafarza (biskupa) i słowami: "PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO". Zaniedbanie przyjęcia tego sakramentu jest wielką stratą, utratą rozwoju do pełni, jaką zamierzył dla nas Bóg.

Podobnie jak przy chrzcie, tak i przy bierzmowaniu przyjmującemu sakrament powinien towarzyszyć świadek. Jego powinnością jest troszczyć się, aby bierzmowany postępował jak prawdziwy uczeń Chrystusa i wiernie wypełnił zobowiązania, wynikające z tego sakramentu.

Świadkiem bierzmowania może być ten kto:

  • jest wyznaczony przez przyjmującego bierzmowanie lub jego rodziców, a w razie ich braku przez proboszcza lub szafarza bierzmowania; jest do tego odpowiedni i ma intencje pełnienia tego zadania
  • ukończył 16 lat życia, jeśli biskup diecezjalny nie określi innego wieku albo proboszcz lub szafarz nie uznał za uzasadnione dopuszczenie wyjątku
  • jest katolikiem bierzmowanym i przyjmuje Eucharystię oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiednie do podejmowanej funkcji
  • jest wolny od jakiejkolwiek koniecznej kary, wymierzonej lub zdeklarowanej
  • nie jest ojcem ani matką bierzmowanego, może być współmałżonkiem

Zaleca się by świadkiem był chrzestny lub chrzestna, albo ktoś bliski, najlepiej z rodziny, który zna i może potwierdzić, że kandydat jest dojrzałym chrześcijaninem. Nie wyklucza się jednak możliwości wyboru innych osób na świadka bierzmowania.

Aby przyjąć sakrament bierzmowania należy:

  • uczestniczyć w przygotowaniu do sakramentu bierzmowania
  • na lekcjach katechezy zdać egzamin z wiedzy religijnej
  • złożyć na ręce proboszcza prośbę skierowaną do Ks. Biskupa o udzielenie bierzmowania
  • dostarczyć świadectwo chrztu /jeżeli chrzest miał miejsce w innej parafii niż parafia bierzmowania/< powrót


 

 
     

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR