KOŻUCHÓWEK - Parafia św. Wawrzyńca - Diecezja Drohiczyńska

 
 

16 lipca 2019 r. Imieniny obchodzą: Maria, Stefan, Eustachy

     
LITURGIA SŁOWACzytania:
; ;
Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

GALERIA
Kościół
Uroczystości
Remont Kościoła 2012
Renowacja dzwonnicy 2018
Wzrost dostępności obiektów zabytkowych Parafii św. Wawrzyńca - Diecezja Drohiczyńska na cele kulturowe
 
AKTUALNOŚCI
Ogłoszenia bieżące
Intencje
Książka o historii parafii
 
 
MENU
Informacje o parafii
Aktualności
Kalendarium
Historia
Patron Parafii
Konto parafialne
Rada Parafialna
 
LINKI
Diecezja Drohiczyńska
Diecezja Siedlecka
Katolickie Radio Podlasie
EKAI
Episkopat
Radio Maryja
Nasz dziennik
Kożuchówek. Z zapisków Stanisława Suchożebrskiego
Akcja Katolicka Diecezji Drohiczyńskiej
 
KANCELARIA
Sakramenty i Sakramentalia
 
 
 
Sakramenty i Sakramentalia
 
 

 

Wybierz kategorie:

Małżeństwo (2013-05-14 22:05:52)

 

Małżeństwo

Sakrament małżeństwa to nierozerwalny związek ochrzczonych: mężczyzny i kobiety, których Chrystus uświęca i uzdalnia do spełniania obowiązków małżeńskich i rodzinnych. Małżeństwo chrześcijańskie jest jedno tzn. jest to związek jednego mężczyzny z jedną kobietą. Przez sakrament małżeństwa małżonkowie tworzą związek nierozerwalny, czyli raz ważnie zawarte małżeństwo sakramentalne łączy dwoje ludzi aż do śmierci jednego z małżonków. Decyzja o przyjęciu sakramentu małżeństwa jest decyzją życiową i nie powinno się jej podejmować pochopnie lub pod jakimkolwiek przymusem.

Kandydaci do małżeństwa powinni obowiązkowo zgłosić się w kancelarii parafialnej na 3 miesiące prze ślubem, aby spokojnie i rozważnie przeprowadzić przygotowanie do zawarcia małżeństwa. Ponadto powinni przedłożyć następujące dokumenty:

 1. świadectwo chrztu (dotyczy to tych, którzy są ochrzczeni poza parafią zamieszkania, świadectwo jest ważne 6 miesięcy),
 2. świadectwo bierzmowania,
 3. zaświadczenie z USC (w liczbie 3 egz.) o braku przeszkód z prawa cywilnego przy zawieraniu sakramentu małżeństwa konkordatowego (ze skutkami cywilnymi),
 4. świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie w zakresie szkoły podstawowej,

gimnazjum i średniej,

 1. zaświadczenie ukończenia katechezy przedmałżeńskiej (tzw. kurs przedmałżeński),
 2. dowód osobisty w celu stwierdzenia tożsamości,
 3. strona owdowiała (jeśli jest) akt zgonu współmałżonka.

 Po spisaniu protokołu przedślubnego, a przed zawarciem małżeństwa należy:

 • uczestniczyć w naukach przedślubnych w Poradni Rodzinnej,
 • przeżyć dzień skupienia dla narzeczonych,
 • przystąpić do sakramentu pokuty (pierwszy raz po spisaniu protokołu przedślubnego i drugi bezpośrednio przed ślubem),
 • przedstawić w kancelarii parafialnej zaświadczenie z Poradni Rodzinnej,
 • dołączyć do protokołu świadectwo wygłoszenia zapowiedzi (jeśli jedno z narzeczonych mieszka w innej parafii), z adnotacją o nieistnieniu przeszkód małżeńskich.

Aby zawrzeć sakrament małżeństwa należy mieć ukończone 18 lat życia.

W Polsce w 1989 r. Konferencja Episkopatu - zgodnie z przepisem kanonu 1038 §2 - przyjęła (za przepisami prawa państwowego) osiągniecie osiemnastu lat za wiek wymagany do zawarcia małżeństwa, tak dla mężczyzn jak i dla kobiet (zob. Instrukcja 1998 r., n. 8). Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (art. 10 §1) stanowi: "Nie może zawrzeć małżeństwa osoba nie mająca ukończonych lat 18". Przepis ten został przez Konferencję Episkopaty Polski "kanonizowany". Tenże art. 10 §1 dodaje: "Jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcia małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny".
< powrót


 

 
     

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR