KOŻUCHÓWEK - Parafia św. Wawrzyńca - Diecezja Drohiczyńska

 
 

16 lipca 2019 r. Imieniny obchodzą: Maria, Stefan, Eustachy

     
LITURGIA SŁOWACzytania:
; ;
Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

GALERIA
Kościół
Uroczystości
Remont Kościoła 2012
Renowacja dzwonnicy 2018
Wzrost dostępności obiektów zabytkowych Parafii św. Wawrzyńca - Diecezja Drohiczyńska na cele kulturowe
 
AKTUALNOŚCI
Ogłoszenia bieżące
Intencje
Książka o historii parafii
 
 
MENU
Informacje o parafii
Aktualności
Kalendarium
Historia
Patron Parafii
Konto parafialne
Rada Parafialna
 
LINKI
Diecezja Drohiczyńska
Diecezja Siedlecka
Katolickie Radio Podlasie
EKAI
Episkopat
Radio Maryja
Nasz dziennik
Kożuchówek. Z zapisków Stanisława Suchożebrskiego
Akcja Katolicka Diecezji Drohiczyńskiej
 
KANCELARIA
Sakramenty i Sakramentalia
 
 
 
Sakramenty i Sakramentalia
 
 

 

Wybierz kategorie:

Chrzest (2013-05-14 22:05:22)

 

Sakrament Chrztu

 

Chrzest święty to w katolicyzmie sakrament inicjacji i ponownych narodzin. Przyjęcie chrztu oznacza, że człowiek staje się chrześcijaninem i może przyjmować inne sakramenty.
Sakrament udzielany jest przez polanie głowy wodą i wypowiedzenie słów: „Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (formuła Trójcy Świętej jest uważana za niezbędny warunek chrztu).

W przypadku zagrożenia życia wystarczy, aby uczyniła to jakakolwiek osoba, nawet niewierząca, ale zwykle chrzest jest udzielany przez księdza podczas niedzielnej mszy świętej i obejmuje także wyznanie wiary przez obecnych, namaszczenie głowy katechumena krzyżmem świętym, włożenie białej szaty, wręczenie zapalonej świecy ojcu lub ojcu chrzestnemu i inne obrzędy. Tradycyjnie z obrzędem chrztu wiąże się nadanie imienia.

 
Kościół chrzci dzieci, jeżeli rodzice zobowiązują się wychowywać je w wierze katolickiej (jeżeli będzie to niemożliwe ten obowiązek spada na rodziców chrzestnych). Zwyczajnym szafarzem chrztu jest kapłan lub diakon, nadzwyczajnym szafarzem chrztu jest każdy człowiek mający pragnienie udzielenia chrztu drugiej osobie w imię Trójcy Świętej.

 

Zgłoszenia chrztu należy dokonać w kancelarii parafialnej, co najmniej miesiąc przed planowanym terminem uroczystości.


Warunki udzielania chrztu:

 • Miejsce zamieszkania -

Sakrament chrztu jest udzielany dzieciom, których rodzice mieszkają na terenie naszej parafii (osoby spoza parafii, które z ważnych powodów chciałyby ochrzcić dziecko w naszym kościele powinny przedstawić zgodę na chrzest wydaną przez swoją parafię).

 

 • metryka urodzenia –

Przy zgłoszeniu wymagana jest metryka urodzenia dziecka wydana przez USC.

 

 • zgoda rodziców –

Przynajmniej jedno z rodziców musi wyrazić zgodę na chrzest. zapewnienie o warunkach katolickiego wychowania Rodzice mają obowiązek zapewnić dziecku pełne warunki wychowania katolickiego.

 

 • rodzice chrzestni –

Dziecko powinno mieć jednego lub parę rodziców chrzestnych, czyli osoby wyznaczone przez rodziców, które będą mogły uczestniczyć w pełni w obrzędach chrztu oraz będą wspierać rodziców w staraniach o to, by ich dziecko doszło do wyznawania wiary i wyrażało ją życiem.

 

Chrzestny musi spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 16 lat;
  • być praktykującym katolikiem, który przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię;
  • prowadzić życie zgodne z wiarą (nie może być to być osoba, która żyje w związku niesakramentalnym);
  • przedstawić zaświadczenie wydane przez parafię miejsca zamieszkania, że może pełnić funkcję chrzestnego (osoby ochrzczone, należące do niekatolickiej wspólnoty chrześcijańskiej mogą pełnić jedynie funkcję świadka chrztu obok chrzestnego katolika);
  • Z okazji Chrztu dziecka chrzestni powinni przystąpić do Spowiedzi i Komunii świętej.

 
< powrót


 

 
     

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR